AESCULAP AMBULANCE

Radlice

Kombinovaná ambulance praktického lékaře, internisty a kardiologa. Komplexní diagnostika a léčba na jednom místě.


MUDr. Petr Potužník

Promoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze v roce 1993. Pracoval ve FN Motol, nejprve na Interní a kardiologické klinice a od roku 2002 na Urgentním příjmu dospělých, kde pracuje na malý uvazek dosud. Atestoval z vnitřního lékařství, má aprobaci pro obory praktické všeobecné lékařství a interní medicína. Věnuje se kardiologickým vyšetřovacím metodám.

Zabývá se klinickým výzkumem, absolvoval pracovní pobyty ve Švýcarsku a v USA, přednáší na odborných kongresech.

Pracuje v ordinacích v Dolních Břežanech a v Praze-Stodůlkách podle platných ordinačních hodin.


Doc.MUDr.Jaromír Chlumský, PhD

Promoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze v roce 1986, poté pracoval v IKEM, na Interní klinice FN Pod Petřínem a ve FN Motol. Atestoval z vnitřního lékařství (1. a 2. stupeň) a kardiologie, má oprávnění Ministerstva zdravotnictví pro obor praktické všeobecné lékařství. Vyučuje studenty medicíny, přednáší na různých kongresech a publikuje v českých i zahraničních časopisech.

Pracuje v ordinaci v Praze-Radlicích podle platných ordinačních hodin.


MUDr.Zora Drouotová

Promovala v roce 1986 na FVL UK, v Praze po té nastoupila na interní oddělení nemocnice Písek. V roce 1989 atestovala z vnitřního lékařství a následně pracovala v nemocnici Pod Petřínem, kde se věnovala endokrinologii (hormonální poruchy). Má specializaci na angiologii (onemocnění cév) a rok pracovala ve Francii - hovoří plynně francouzsky.

Mudr.Drouotová nyní pracuje ve své ordinaci v Praze Stodůlkách (poliklinika Hostinského), a v úterky a čtvrtky odpoledne v Dolních Břežanech. V úterky a čtvrtky dopoledne v Praze-Radlicích.


MUDr. Anna Matoušková

Promovala na 2. lékařské fakultě UK v roce 2008, poté nastoupila na 2. interní kliniku Nemocnice Na Bulovce, kde pracovala na lůžkovém oddělení a v diabetologické ambulanci. V roce 2010 složila zkoušku z interního kmene (dříve interní atestace I. stupně). Od roku 2011 pracovala jako praktická lékařka pro dospělé, v roce 2013 složila z tohoto oboru atestaci.

Během studia absolvovala stáže v zahraničí (Mexiko, Španělsko, Velká Británie), hovoří anglicky a španělsky.

Pracuje v ordinaci v Dolních Břežanech (úterky).


MUDr. Martina Tuháčková

Promovala v roce 2013 na 2.Lékařské fakultě UK v Praze, absolvovala stáže v Nemocnici Na Bulovce, v Orlickoústecké nemocnici a ve FN Hradec Králové. Po studiu nastoupila na Interní kliniku FN Motol, kde pracuje doposud.

Ordinuje ve Stodůlkách ve středy odpoledne.


MUDr. Hana Zíková

Promovala na plzeňské Fakultě všeobecného lékařství UK roce 2005. Absolvovala studijní stáž v Itálii a v Ústavu plastické chirurgie a chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou. Po promoci nastoupila na Chirurgickou kliniku 2.LF UK a ÚVN v Praze, kde složila 1.atestaci z chirurgie v roce 2009, dále pracovala na chirurgicko-ortopedickém oddělení Rehabilitační kliniky na Malvazinkách a na chirurgickém oddělení nemocnice Privamed v Rakovníku. Od roku 2016 pracovala jako praktický lékař v soukromé ordinaci v Kladně a v Praze, zároveň pracovala jako ambulantní chirurg v Kladně. Od roku 2012 se věnovala kromě své klinické praxe i cestovní medicíně a repatriacím ze zahraničí na pozici lékařského konzultanta, od roku 2016 pracuje jako posudkový a regulující lékař komerční pojišťovny doposud. Hovoří plynně anglicky a domluví se německy.

Ordinuje v Dolních Břežanech v pátky.


Kateřina Potužníková

Po absolvování střední zdravotnické školy pracovala v Závodní nemocnici Ostrava-Vítkovice na interním i gynekologickém oddělení, následně v gynekologické ordinaci v Ostravě. Poté pracovala ve farmaceutickém průmyslu (obchodní ředitelka).

Nyní se opět věnuje ambulantní péči v naší ordinaci v Praze-Stodůlkách, kde provádí mimo jiné krevní náběry a podává nitrožilní infuze.


Pavla Chmárová

Ukončila v roce 1993 Střední zdravotnickou školu a v roce 2008 složila atestační zkoušku v oboru intenzivní medicína a intenzivní přednemocniční péče. Pracovala mimo jiné na transplantační jednotce FN Motol, na traumatologickém JIP a jako zdravotnický záchranář.

Od roku 2016 pracuje v naší ordinaci v Dolních Břežanech, kde se spolupodílí na vyšetření pacientů, podává injekce a nitrožilní infuze.